منوي سايت
ورود اعضا
ایمیل
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
 دبیر اجرایی کنگره : جناب آقای دکتر حسین مرتضوی

پروفسور شیدا شمس  پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسین مرتضوی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حسن صیرفی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نفیسه اسماعیلی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کامران بلیغی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر زهرا حلاجی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم دانش پژوه   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سیده زهرا قدسی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امیرهوشنگ احسانی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر نرگس قندی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر پدرام نورمحمدپور   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مریم غیاثی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر وحیده سادات لاجوردی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ربابه عابدینی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی صادقی نیا   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید ناصر عمادی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر طاهره سوری   عفونی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمیدرضا محمودی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر مریم نسیمی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر ارغوان عزیزپور   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر نساء آقازاده   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر علیرضا فیروز   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر یحیی دولتی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر علیرضا خاتمی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر علی خامسی پور   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر پرویز طوسی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر محمد شهیدی دادرس   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 دکتر منصور نصیری کاشانی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر عباس زمانیان   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 دکتر فرهاد هنجنی   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 دکتر علیرضا فکری   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 دکتر علی اصیلیان   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 دکتر محمد نیلفروش زاده   پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر زهرا نراقی  پاتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شهریار حدادی جراحی پلاستیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر آزیتا نیکو  پاتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر علیرضا قنادان  پاتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دکتر کامبیز کامیاب  پاتولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جواد رحمتی جراحی پلاستیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر ویدا فیضی پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی شهریاری بیهوشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مهدی صنعت کار بیهوشی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر کوروش قنبرزاده جراحی پلاستیک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر صفورا شکویی نژاد پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر داودرضا شفاعت گوش و حلق و بینی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر شاهرخ قاضی زاده جراحی عمومی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر یوسف فکور روانپزشک عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
     
اعضاکمیته علمی کنگره تخصص پست اجرایی