منوي سايت
ورود اعضا
ایمیل
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 

 


 اعضای کميته اجرايي همايش تازه های پوست رازی به شرح زير است:

 

عکس

 

نام

 

سمت

 

 

سمت اجرایی

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/prof_shams.jpg

 

 پروفسور شیدا شمس

 

 

استاد بیماری های پوستی بیمارستان رازی

 

ریاست کنگره

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/Dr%20Mortazavi(1).jpg

 

دکتر حسین مرتضوی 

 

 

 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 

دبیر علمی کنگره

 


اعضای اصلی کمیته اجرایی: 
  

عکس

نام

سمت

سمت اجرایی


خانم دکتر نفیسه اسماعیلی


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


ریاست مرکز تحقیقات بیماری های خود ایمنی تاولی پوست

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/Dr%20Ghandi.jpg


خانم دکتر نرگس قندی


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


دبیر اجرایی

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


آفای دکتر امیرهوشنگ احسانی


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران  


مشاور عالی

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg


آفای دکتر پدرام نورمحمدپور


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


مشاور امور 
IT

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C.png


خانم دکتر ربابه عابدینی


عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران


ریاست بیمارستان رازی

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C.png


خانم دکتر وحیده سادات لاجوردی


 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  پزشکی تهران


مسؤول جلسه بزرگداشت پروفسور شمس

مسؤول هماهنگی تهیه کلیپ بیمارستان رازی

 Description: http://razicongress.tums.ac.ir/arcd1/userfiles/image/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C%20001(1).jpg


خانم دکتر مریم نسیمی


 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  پزشکی تهران


مسؤول هماهنگی مهمانان خارجی

 


آفای دکتر حمیدرضامحمودی


 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  پزشکی تهران


مسؤول کارگاه ها

مسؤول هماهنگی شرکت ها

 


خانم دکتر ارغوان عزیزپور


 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  پزشکی تهران


مسؤول بخش دستیاری

مسؤول بخش ارائه پوسترها

 


خانم دکتر نساء آقازاده


 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم  پزشکی تهران


مسؤول هماهنگی میهمانان خارجی

     


آقای سعید مرادی


 مدیر بیمارستان رازی


مسؤول مالی

 


آقای احمد علی کلاهمال


 مدیر پرستاری


مسؤول نمایشگاه جانبی

 


خانم مهین علیخانی


 مسئول دفتر ریاست


مسؤول پی گیری های اداری

 


خانم بلقیس امیربیگی


 پرسنل آموزش


مسؤول پی گیری های اداری

 


 
خانم معصومه موسوی


 پرسنل کمکی


مسؤول دبیرخانه و سایت

 

 
آقای سید مهدی قاضی عسکر

 
مدیر عامل شرکت همایش برنا


همکاری در اجرا کنگره

 

 

آقای شهریار منصوری

 

مسئول حسابداری

 

حسابداری

 

 

آقای مجید نوری

 

حسابدار

 

حسابدار