منوي سايت
ورود اعضا
ایمیل
کلمه عبور
بازيابی کلمه عبور  | عضويت
 
 
مشخصــات کلــی برنامــه
برگـزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
نــــوع بــرنامــه: همایش و کنگره
عنـــوان بــرنامــه: کنگره سالیانه پوست رازی
الویت برنامه: الویت عادی
نحـــوه اجــــرا: به صورت عام
مــرکز همـــکار: ندارد
مشخصــات دبیر علمی برنامــه
نام و نام خانوادگی حسین مرتضوی مهدی آباد
هیئت علمی دانشیار
عنوان رشته: [1730] بیماریهای پوست* | تخصص
مشخصــات اجرای برنامــه
تاریخ شروع ثبت نام: 1395/07/05
تاریخ شروع برنامه: 1395/08/12
تاریخ پایان برنامه: 1395/08/14
شهــر محل برگــزاری: تهران
ظرفیــت سالــن (نفــر): 700
تعـــداد سخنرانــان: 57
تعداد شرکــت کنندگان: 700
آدرس محــل برگــزاری: تهران - سعادت آباد - انتها بزرگراه یادگار امام - میدان بهرود
تلفن واحد مجری: 55620300
نام واحد مجری: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی تاولی
تلفن مرکز برگزارکننده: 021-42910141،44
نحوه پرداخت هزینه: کسر هزینه برنامه صرفا از اعتبار مالی مشمول در سامانه مرکز مجری
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفید: 22.3
ساعات فعال: حداقل 5 ساعت
ماده 12: خیر
شماره مجوز: 181733
تاریخ کمیته: 1395/07/03
کد برنامه 1102397
تاریخ مجوز: 1395/07/04
صادر شده در: اداره کل آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصی برنامــه
هــدف کلــی برنـــامه: باز آموزی و تازه های بیماری های پوست
هدف اختصاصی برنـامه: باز آموزی و تازه های بیماری های التهابی و نئوپلاستیک پوست، درماتوسرجری و کاسمتیک
سابقه اجــرای برنـامــه: - بازآموزی پوست - بازآموزی پوست کودکان اسفند 1382
اعضــاء کمیته علمــی: پروفسور شیدا شمس دواچی، دکتر حسین مرتضوی، دکتر نفیسه اسماعیلی، دکتر حسن صیرفی، دکتر کامران بلیغی، دکتر زهرا حلاجی، دکتر سیده زهرا قدسی، دکتر مریم دانش پژوه، دکتر امیرهوشنگ احسانی، دکتر نرگس قندی، دکتر پدرام نورمحمدپور، دکتر مریم غیاثی، دکتر وحیده سادات لاجوردی، دکتر ربابه عابدینی، دکتر علی صادقی نیا، دکتر ناصر عمادی، دکتر طاهره سوری، دکتر حمیدرضا محمودی، دکتر مریم نسیمی، دکتر نساء آقازاده، دکتر ارغوان عزیزپور، دکتر علیرضا فیروز، دکتر یحیی دولتی، دکتر علیرضا خاتمی، دکتر علی خامسی پور، دکتر پرویز طوسی، دکتر محمد شهیدی دادرس، دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر عباس زمانیان، دکتر فرهاد هنجنی، دکتر علیرضا فکری، دکتر علی اصیلیان، دکتر محمد علی نیلفروش زاده، دکتر زهرا نراقی، دکتر شهریار حدادی
زبــان ارائــه برنامـــه: فارسی/ انگلیسی
ترجمـه همزمـان برنامه: خیر
سخنرانــان خــارجی: Dr Georges-Fabrice Blum, Dr Haines Ely, Dr Constantin Emmanuel Orfanos, Dr Davinder Prasad, Dr Roger Antonin Pradinaud, Daphné Thioly Bensoussan, Dr Alirezaie, Dr Philippe Bahadoran
روش اجــــراء: سخنرانی، پرسش و پاسخ، ارائه مقاله، ارائه پوستر، ارائه ویدئو، کار عملی
نوآوری در اجــراء: ویدئوی های درماتوسرجری
روش ارزشیابـــی: ارائه پرسشنامه
بررســـی نیـــاز:
4-نظر متخصصین 6-نظر فراگیران
بررســــی نیاز (سایــر): ندارد
سخنرانان برنامه
نـــام نام خانوادگــی امتیــاز نوع
محمد جواد ناظمی 5 سخنرانی
مصطفی شیرازی 5 سخنرانی
شیدا شمس 5 سخنرانی
محمد شهیدی دادرس 5 سخنرانی
مریم دانش پژوه 5 سخنرانی
پرویز طوسی 5 سخنرانی
سیده زهرا قدسی 5 سخنرانی
حسن صیرفی 5 سخنرانی
علی صادقی نیا 5 سخنرانی
علیرضا فیروز 5 سخنرانی
علیرضا خاتمی 5 سخنرانی
شهریار حدادی 5 سخنرانی
ربابه عابدینی 5 سخنرانی
وحیده سادات لاجوردی 5 سخنرانی
پدرام نورمحمدپور 5 سخنرانی
مهین ولیخانی 5 سخنرانی
نرگس قندی 5 سخنرانی
رضا رباطی 5 سخنرانی
امیر هوشنگ احسانی 5 سخنرانی
طاهره سوری 5 سخنرانی
نسترن نمازی 5 سخنرانی
ارغوان عزیزپور 5 سخنرانی
Georges-Fabrice Blum 5 سخنرانی
MOHSEN ALIREZAI 5 سخنرانی
علی اصیلیان 5 سخنرانی
غلامحسین غفارپور 5 سخنرانی
زهرا حلاجی 5 سخنرانی
محمد علی نیلفروش زاده 5 سخنرانی
علی خامسی پور 5 سخنرانی
مهرناز سقراطی 5 سخنرانی
فریناز موسوی 5 سخنرانی
محمد رضا رنجکش 5 سخنرانی
مریم نسیمی 5 سخنرانی
جواد رحمتی 5 سخنرانی
پروین منصوری 5 سخنرانی
فریبا اصغری 5 سخنرانی
امید زرگری 5 سخنرانی
سید ناصر عمادی 5 سخنرانی
عباس درجانی 5 سخنرانی
فرهاد هنجی 5 سخنرانی
علیرضا فکری 5 سخنرانی
سیمین شمسی میمندی 5 سخنرانی
حسین مرتضوی 5 سخنرانی
زهرا نراقی 5 سخنرانی
فریبا قلمکارپور 5 سخنرانی
نفیسه اسماعیلی 5 سخنرانی
کامران بلیغی 5 سخنرانی
Haines Ely 5 سخنرانی
عیسی رضایی 5 سخنرانی
یحیی دولتی 5 سخنرانی
حمیده مروج 5 سخنرانی
Davinder Prasad 5 سخنرانی
مریم اخیانی 5 سخنرانی
Thioly Bensoussan 5 سخنرانی
Orfanos Constantin Emmanuel 5 سخنرانی
Philippe Bahadoran 5 سخنرانی
Roger Pradinaud 5 سخنرانی
روزهــا و ساعــت برگــزاری برنامه
تاریــخ شــروع پــایــان
1395/08/12 08:00 18:30
1395/08/13 08:00 18:30
1395/08/14 08:00 14:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادر گروه هدف مقطع رشتــه نـــام رشتــه کد رشتــه رتبــه امتیاز کمیته هزینه روزانه هزینه مجموع فقط هیئت علمی
جراحي عمومي- جراحي جراحي پلاستيك، ترميمي و سوختگي فوق تخصص جراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگی* 2014 سوم 6.75 0 0
سايرتخصص هاي باليني بيماري هاي پوست تخصص بیماریهای پوست* 1730 اول 13.5 0 0
علوم آزمايشگاهي آسيب شناسي تخصص آسیب شناسی 1723 دوم 9.5 0 0
انگل شناسي دکترا انگل شناسی 1912 چهارم 4.25 0 0
کارشناسی ارشد انگل شناسی 1429 چهارم 4.25 0 0
پیوست های برنامه
عنــوان پیوست نــوع فایل پیوست محرمانه دریافت
برنامه تفصیلی فارسی .docx